Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Tipovi prozora

Prozori mogu da imaju različite vrste okvira i stakala. Kombinovanjem energetski efikasnih okvira sa staklima, koja su prilagođena klimatskim uslovima, svaki prozor Vaše kuće može da bude prilagođen svim uslovima.

Vrste okvira prozora

Poboljšanje toplotne izolacije okvira može da doprinese ukupnoj energetskoj efikasnosti prozora, posebno njegovom U-faktoru. Svi materijali od kojih se prave okviri imaju određene prednosti i mane, ali vinil, drvo, fiberglas i neki kompozitni materijali pružaju bolju toplotnu izolaciju nego metal.

Aluminijumski ili metalni okviri

Iako su veoma čvrsti, lagani i laki za održavanje, metalni ili aluminijumski okviri veoma brzo provode toplotu, što ih čini lošim izolacionim materijalima. Kako bi se smanjio protok toplote i U-faktor, metalni okviri treba da imaju tzv. toplotni prekidač – izolacionu plastičnu traku, koja se stavlja između spoljašnje i unutrašnje strane okvira i krila.

Kompozitni ramovi

Kompozitni prozorski okviri napravljeni su od kompozitnih drvenih materijala, kao što su iverica i lamelirano drvo. Ovi kompoziti su veoma čvrsti, imaju iste ili bolje strukturne osobine kao i konvencionalno drvo, a otporniji su na vlagu i propadanje.

Okviri od fiberglasa

Okviri od fiberglasa su dimenziono stabilni i imaju vazdušne šupljine, koje mogu biti ispunjene izolacionim materijalom, što im obezbeđuje vrhunske termičke performanse u odnosu na drvo i neizolovani vinil.

Okviri od vinila

Okviri od vinila obično su napravljeni od polivinil hlorida (PVC) sa stabilizatorom ultraljubičastog svetla (UV), koji sprečava propadanje materijala pod dejstvom sunčeve svetlosti. Prozorski okviri od vinila ne zahtevaju farbanje i otporni su na vlagu. Šupljine vinilskih okvira mogu da budu ispunjeni izolacionim materijalom, što ih čini termički superiornim u odnosu na standarne vinilske i drvene okvire.

Drveni okviri

Drveni okviri su relativno dobri izolatori, ali se skupljaju i šire u zavisnosti od vremenskih uslova. Drveni okviri zahtevaju redovno održavanje, mada vinilske ili aluminjumske obloge smanjuju potrebe za održavanjem.

Vrste prozorskog zastakljivanja ili stakala

Pored odabira vrste okvira, radi poboljšanja energetske efikasnosti Vašeg doma, treba da razmotrite i tip zastakljivanja ili stakala na prozorima. Na osnovu različitih faktora, kao što su dizajn i orijentacija prozora, klima, dizajn građevine i dr., možete izabrati različite vrste zastakljivanja za različite prozore u Vašem domu.

Gasne ispune

Kako bi poboljšali termičke performanse prozora sa izolacionim staklima, pojedini proizvođači prostor između panela ispunjavaju inertnim gasom – najčešće argonom ili kriptonom – koji ima veću otpornost na protok toplote nego vazduh.

Boje koje apsorbuju toplotu

Stakla koja apsorbuju sadrže posebne nijanse koje menjaju boju stakla. Zatamnjena stakla apsorbuju veliki deo sunčevog zračenja, pri čemu smanjuju koeficijent solarne toplote (SHGC), vidljivu propustljivost (VT) i odsjaj.

Neke vrste toplote, međutim, prolaze i kroz tonirana stakla, tako da tonirana stakla ne umanjuju U-faktor prozora. Unutrašnji slojevi providnog stakla ili spektralno selektivni premazi mogu da se primene na izolacionim staklima, kako bi smanjili prenos ove vrste toplote.

Najčešća sivo i bronzano tonirana stakla nisu spektralno selektivna i umanjuju prodiranje i svetlosti i toplote. Plavo i zeleno tonirana stakla nude veću penetraciju vidljive svetlosti i neznatno umanjen prenos toplote u poređenju sa drugim bojama zatamnjenog stakla. U toplim klimatskim uslovima treba izbegavati crna zatamnjena stakla, jer apsorbuju više svetlosti nego toplote. Zatamnjena stakla, koja apsorbuju toplotu, reflektuju samo mali procenat svetlosti, tako da nemaju efekat ogledala kao refletujuća stakla. Imajte na umu da kada prozori propuštaju manje od 70% vidljive svetlosti sobne biljke sporije rastu ili uginu.

Izolaciona

Izolaciona stakla su ona koja imaju dva ili više staklenih panela. Kako bi se prozori izolovali, stakla su razmaknuta i hermetički zatvorena, a između njih se nalazi izolacioni vazdušni prostor, tzv. vakum. Izolaciona stakla prvenstveno smanjuju U-faktor, ali takođe smanjuju i SHGC.

Premazi za nisku emisiju

Premazi za nisku emisiju (low-e premazi) na staklima kontrolišu prenos toplote kroz prozore sa izolacionim staklima. Prozori sa low-e premazima skuplji su za oko 10% do 15% nego redovni prozori, ali oni smanjuju gubitak energije za čak 30% do 50%.

Low-e premaz je mikroskopski tanak, praktično nevidljiv, metal ili metalni oksid nanet direktno na površinu jednog ili više staklenih panela. Low-e umanjuje U-faktor prozora i različite vrste low-e premaza dizajnirani su da omoguće visoku, umerenu ili nisku solarnu iskoristivost. Low-e premaz može da umanji i VT prozora, osim ako koristite onaj koji je spektralno selektivan.

Iako se low-e premazi nanose tokom proizvodnje, postoje i neki koje možete sami nanositi. Ovi premazi su relativno jeftini, u odnosu na delokupnu zamenu prozora, traju 10 do 15 godina, ne ljušte se, štede energiju i povećavaju komfor.

Refleksivni premazi

Refleksivni premazi na prozorskim staklima umanjuju sprovođenje sunčeve svetlosti, tako što blokiraju više svetlost nego toplotu. Stoga oni u velikoj meri smanjuju VT prozora i odsjaj, ali takođe smanjuju i SGHC. Refleksivni premazi se obično sastoji od tankih, metalnih slojeva i dolaze u različitim bojama, uključujući srebrnu, zlatnu i bronzanu. Refleksivna prozorska stakla se najčešće koriste u toplim klimatskim uslovima, radi kontrole sunčeve svetlosti.

Spektralno selektivni premazi

Posebna vrsta low-e premaza su spektralno selektivni premazi, koji filtriraju 40% do 70% toplote koja se prenosi preko izolacionih stakala, a omogućava punu svetlosnu transmisiju. Spektralno selektivi premazi su optički dizajnirani da reflektuju određene talasne dužine, ali ostanu transparentni za druge. Takvi premazi se obično koriste da reflektuju infracrveni (toplotni) deo sunčevog spektra, a propuštaju vidljivu svetlost. Oni pomažu u izradi prozora sa niskim U-faktorom i SHGC, ali sa visokim VT.

Spektralno selektivni premazi se primenjuju za različite vrste obojenih stakala, kako bi se dobili “prilagođeni sistemi” koji mogu da povećaju ili umanje solarnu iskoristivost u skladu sa estetskim i klimatskim efektima. Kompjuterske simulacije su pokazale da napredni spektralno selektivni premazi na prozorima smanjuju troškove električne energije za hlađenje prostorija u toplim klimatskim uslovima za više od 40%.
22/04/2015

Podelite ovu vest


Saveti