Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Reference

Od 1995. godine, na području Novog Sada, na veoma atraktivnim lokacijama, bavimo se investiranjem i izgradnjom stambeno-poslovnih objekata. Na ovoj stranici možete pogledati naše dosadašnje objekte, koji su nakon gradnje svi uredno upisani u katastar nepokretnosti.

Futoška 57

8975m²
Datum završetka: decembar 2018.

Vojvode Šupljikca 45

3370 m²
Datum završetka: april 2016.

Laze Nančića 2 i 4

5100m²
Datum završetka: januar 2014.

Petra Drapšina 566.200 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: I/2010.
Vojvode Šupljikca 48-504.250 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: XI/2009.
Bulevar oslobođenja
68, 68a, 68b, 68c
Pavla Papa 222.000 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: 2011.
Gogoljeva 11.150 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: III/2006.
Ćirpanova 13.200 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: IV/2003.
Ćirpanova 1, 1a1.580 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: VIII/2006.
Lilike Bem4.850 m²
Investitor: Erker-inžinjering
Datum završetka: X/2009.