preload
preload
preload
preload
preload

PP10 ponuda

Proverite detalje i dostupnost stanova i lokala klikom na sliku sa desne strane.

Dvorište

Ulica Pap Pavla

Ulaz1

Ulaz2

Ulaz3

Ulaz

Pogled

 • Prikaži sve
 • Jednosobni stanovi
 • Dvosobni stanovi
 • Trosobni stanovi
 • Četvorosobni stanovi
 • Penthouse
 • Svi stanovi
 • Samo dostupni
L2
1.04
1.05
1.06
1.07
1.14
1.15
1.16
1.22
1.23
1.24
1.30
1.31
Pap Pavla 10 - pogled sa ulice - render
Prodato
L2
Lokal
Dostupno
1.04
Dvosoban
45.70m²
Rezervisano
1.05
Jednosoban
28.85m²
Rezervisano
1.06
Jednosoban
28.70m²
Dostupno
1.07
Trosoban
53.24m²
Dostupno
1.14
Dvosoban
45.70m²
Dostupno
1.15
Dvosoban
45.33m²
Rezervisano
1.16
Trosoban
70.06m²
Rezervisano
1.22
Dvosoban
45.70m²
Rezervisano
1.23
Dvosoban
45.33m²
Rezervisano
1.24
Trosoban
70.06m²
Prodato
1.30
Penthouse
147.73m²
Prodato
1.31
Penthouse
160.81m²
1.01
1.02
1.03
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.32
1.33
Pap Pavla 10 - pogled iz dvorišta - render
Prodato
1.01
Dvosoban
39.34m²
Prodato
1.02
Jednosoban
29.44m²
Dostupno
1.03
Dvosoban
43.72m²
Dostupno
1.08
Dvosoban
47.38m²
Rezervisano
1.09
Dvosoban
41.69m²
Prodato
1.10
Jednosoban
28.75m²
Rezervisano
1.11
Jednosoban
28.95m²
Prodato
1.12
Jednosoban
28.58m²
Dostupno
1.13
Dvosoban
45.29m²
Dostupno
1.17
Trosoban
74.26m²
Dostupno
1.18
Dvosoban
48.13m²
Prodato
1.19
Jednosoban
28.95m²
Prodato
1.20
Jednosoban
29.00m²
Dostupno
1.21
Dvosoban
44.89m²
Dostupno
1.25
Trosoban
74.26m²
Dostupno
1.26
Dvosoban
48.13m²
Prodato
1.27
Jednosoban
28.95m²
Prodato
1.28
Jednosoban
29.00m²
Dostupno
1.29
Dvosoban
44.89m²
Dostupno
1.32
Penthouse
171.65m²
Dostupno
1.33
Penthouse
255.59m²
2.02
2.03
2.04
2.05
2.09
2.10
2.11
2.17
2.18
2.19
2.25
2.26
Pap Pavla 10 - pogled sa ulice - render
Dostupno
2.02
Dvosoban
48.36m²
Dostupno
2.03
Jednosoban
29.03m²
Rezervisano
2.04
Jednosoban
28.70m²
Dostupno
2.05
Trosoban
53.24m²
Dostupno
2.09
Dvosoban
48.36m²
Dostupno
2.10
Dvosoban
45.58m²
Rezervisano
2.11
Trosoban
70.06m²
Prodato
2.17
Dvosoban
48.36m²
Dostupno
2.18
Dvosoban
45.58m²
Rezervisano
2.19
Trosoban
70.06m²
Rezervisano
2.25
Dvosoban
51.78m²
Dostupno
2.26
Penthouse
224.89m²
PP1
2.01
2.06
2.07
2.08
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.27
2.28
Pap Pavla 10 - pogled iz dvorišta - render
Prodato
PP1
Poslovni prostor
Rezervisano
2.01
Dvosoban
41.13m²
Dostupno
2.06
Dvosoban
47.38m²
Dostupno
2.07
Dvosoban
41.69m²
Dostupno
2.08
Dvosoban
46.11m²
Dostupno
2.12
Trosoban
74.24m²
Dostupno
2.13
Dvosoban
49.50m²
Prodato
2.14
Jednosoban
33.84m²
Prodato
2.15
Jednosoban
31.50m²
Dostupno
2.16
Dvosoban
53.24m²
Dostupno
2.20
Trosoban
74.24m²
Dostupno
2.21
Dvosoban
51.42m²
Rezervisano
2.22
Jednosoban
31.98m²
Prodato
2.23
Jednosoban
31.50m²
Dostupno
2.24
Dvosoban
53.24m²
Dostupno
2.27
Penthouse
221.68m²
Dostupno
2.28
Penthouse
281.64m²
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.47
3.48
3.49
3.50
Pap Pavla 10 - pogled sa ulice - render
Prodato
3.01
Trosoban
58.78m²
Dostupno
3.02
Dvosoban
42.36m²
Dostupno
3.03
Dvosoban
42.32m²
Rezervisano
3.04
Dvosoban
42.14m²
Dostupno
3.05
Četvorosoban
106.77m²
Dostupno
3.10
Trosoban
73.67m²
Dostupno
3.11
Dvosoban
54.61m²
Dostupno
3.12
Jednosoban
28.71m²
Dostupno
3.13
Dvosoban
44.62m²
Dostupno
3.14
Dvosoban
44.87m²
Dostupno
3.15
Trosoban
67.30m²
Dostupno
3.16
Trosoban
77.22m²
Dostupno
3.22
Dvosoban
54.38m²
Dostupno
3.23
Dvosoban
46.62m²
Dostupno
3.24
Trosoban
71.73m²
Dostupno
3.25
Trosoban
67.30m²
Dostupno
3.26
Trosoban
77.22m²
Dostupno
3.34
Dvosoban
54.38m²
Rezervisano
3.35
Dvosoban
46.62m²
Dostupno
3.36
Trosoban
71.73m²
Dostupno
3.37
Dvosoban
44.94m²
Dostupno
3.38
Dvosoban
44.71m²
Rezervisano
3.39
Četvorosoban
113.63m²
Dostupno
3.47
Penthouse
164.07m²
Dostupno
3.48
Penthouse
164.40m²
Dostupno
3.49
Penthouse
163.19m²
Dostupno
3.50
Penthouse
170.31m²
PP2
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.50
3.51
3.52
3.53
Pap Pavla 10 - pogled iz dvorišta - render
Prodato
PP2
Poslovni prostor
Dostupno
3.05
Četvorosoban
106.77m²
Dostupno
3.06
Dvosoban
46.54m²
Dostupno
3.07
Dvosoban
41.97m²
Dostupno
3.08
Dvosoban
41.70m²
Dostupno
3.09
Dvosoban
40.40m²
Dostupno
3.17
Trosoban
79.86m²
Dostupno
3.18
Trosoban
67.03m²
Rezervisano
3.19
Dvosoban
45.29m²
Dostupno
3.20
Dvosoban
41.59m²
Rezervisano
3.21
Dvosoban
45.81m²
Dostupno
3.27
Trosoban
79.86m²
Rezervisano
3.28
Trosoban
67.03m²
Dostupno
3.29
Trosoban
68.54m²
Dostupno
3.30
Dvosoban
51.26m²
Dostupno
3.31
Jednosoban
31.24m²
Prodato
3.32
Jednosoban
30.81m²
Dostupno
3.33
Dvosoban
51.17m²
Rezervisano
3.39
Četvorosoban
113.63m²
Dostupno
3.40
Dvosoban
44.62m²
Dostupno
3.41
Dvosoban
44.80m²
Dostupno
3.42
Trosoban
68.54m²
Dostupno
3.43
Dvosoban
51.26m²
Dostupno
3.44
Jednosoban
31.24m²
Prodato
3.45
Jednosoban
30.81m²
Dostupno
3.46
Dvosoban
51.17m²
Dostupno
3.50
Penthouse
170.31m²
Dostupno
3.51
Penthouse
165.69m²
Dostupno
3.52
Penthouse
168.72m²
Dostupno
3.53
Penthouse
275.12m²

Podzemna garaža

Proverite detalje i dostupnost garaža.
Garažna mesta koja su povezana sa magacinom se prodaju u kompletu, sa magacinskim prostorom.

GM 1
GM 2
GM 3
GM 4
GM 5
GM 6
GM 7
GM 8
GM 9
GM 10
GM 11
GM 12
GM 13
GM 14
GM 15
GM 16
GM 17
GM 18
GM 19
GM 20
GM 21
GM 22
GM 23
GM 24
GM 25
GM 26
GM 27
GM 28
GM 29
GM 30
GM 31
GM 32
GM 33
GM 34
GM 35
GM 36
GM 37
GM 38
GM 39
GM 40
GM 41
GM 42
GM 43
GM 44
GM 45
GM 46
GM 47
GM 48
GM 49
GM 50
GM 51
GM 52
GM 53
GM 54
GM 55
GM 56
GM 57
GM 58
GM 59
GM 60
Pap Pavla 10 - garaže, nivo -1 - render
Rezervisano
GM 1
15.75m²
Magacin
13.35m²
Rezervisano
GM 2
15.36m²
Dostupno
GM 3
19.07m²
Magacin
7.60m²
Rezervisano
GM 4
16.70m²
Rezervisano
GM 5
17.81m²
Magacin
12.64m²
Rezervisano
GM 6
16.12m²
Dostupno
GM 7
14.72m²
Dostupno
GM 8
13.87m²
Dostupno
GM 9
14.80m²
Dostupno
GM 10
13.88m²
Dostupno
GM 11
13.88m²
Dostupno
GM 12
13.88m²
Dostupno
GM 13
13.88m²
Magacin
9.52m²
Dostupno
GM 14
13.88m²
Dostupno
GM 15
13.88m²
Magacin
8.57m²
Dostupno
GM 16
13.88m²
Rezervisano
GM 17
14.53m²
Magacin
7.72m²
Rezervisano
GM 18
15.27m²
Magacin
6.97m²
Dostupno
GM 19
19.07m²
Dostupno
GM 20
16.08m²
Dostupno
GM 21
16.69m²
Dostupno
GM 22
15.89m²
Dostupno
GM 23
14.42m²
Dostupno
GM 24
15.31m²
Dostupno
GM 25
15.63m²
Dostupno
GM 26
16.48m²
Rezervisano
GM 27
14.49m²
Rezervisano
GM 28
14.44m²
Rezervisano
GM 29
13.99m²
Rezervisano
GM 30
14.32m²
Rezervisano
GM 31
14.46m²
Rezervisano
GM 32
13.81m²
Rezervisano
GM 33
14.43m²
Dostupno
GM 34
14.47m²
Dostupno
GM 35
16.44m²
Dostupno
GM 36
15.60m²
Rezervisano
GM 37
15.24m²
Dostupno
GM 38
14.36m²
Dostupno
GM 39
15.84m²
mesto
Dostupno
GM 40
16.64m²
Rezervisano
GM 41
16.03m²
Dostupno
GM 42
18.94m²
Prodato
GM 43
18.28m²
Prodato
GM 44
17.54m²
Dostupno
GM 45
15.68m²
Magacin
29.62m²
Dostupno
GM 46
15.79m²
Magacin
14.73m²
Dostupno
GM 47
15.76m²
Magacin
9.66m²
Dostupno
GM 48
15.86m²
Magacin
9.49m²
Dostupno
GM 49
15.91m²
Magacin
9.40m²
Dostupno
GM 50
14.96m²
Magacin
8.79m²
Dostupno
GM 51
15.95m²
Magacin
8.45m²
Dostupno
GM 52
15.76m²
Magacin
8.57m²
Dostupno
GM 53
19.08m²
Magacin
10.31m²
Dostupno
GM 54
17.49m²
Magacin
9.05m²
Dostupno
GM 55
16.98m²
Magacin
8.57m²
Prodato
GM 56
17.00m²
Magacin
9.99m²
Dostupno
GM 57
17.49m²
Magacin
9.51m²
Dostupno
GM 58
19.05m²
Magacin
11.00m²
Dostupno
GM 59
15.84m²
Magacin
9.03m2
Dostupno
GM 60
15.23m²
Magacin
8.63m²
 • Dostupno
 • Rezervisano
 • Prodato
GM 61
GM 62
GM 63
GM 64
GM 65
GM 66
GM 67
GM 68
GM 69
GM 70
GM 71
GM 72
GM 73
GM 74
GM 75
GM 76
GM 77
GM 78
GM 79
GM 80
GM 81
GM 82
GM 83
GM 84
GM 85
GM 86
GM 87
GM 88
GM 89
GM 90
GM 91
GM 92
GM 93
GM 94
GM 95
GM 96
GM 97
GM 98
GM 99
GM 100
GM 101
GM 102
GM 103
GM 104
GM 105
GM 106
GM 107
GM 108
GM 109
GM 110
GM 111
GM 112
GM 113
GM 114
GM 115
GM 116
GM 117
GM 118
GM 119
GM 120
GM 121
GM 122
GM 123
GM 124
GM 125
GM 126
GM 127
GM 128
GM 129
GM 130
GM 131
GM 132
Pap Pavla 10 - garaže, nivo -2 - render
Dostupno
GM 61
8.71m²
Dostupno
GM 62
6.65m²
Prodato
GM 63
5.98m²
Prodato
GM 64
16.31m²
Prodato
GM 65
15.93m²
Dostupno
GM 66
19.07m²
Dostupno
GM 67
16.76m²
Dostupno
GM 68
17.72m²
Dostupno
GM 69
16.11m²
Dostupno
GM 70
14.68m²
Rezervisano
GM 71
13.82m²
Dostupno
GM 72
15.01m²
Rezervisano
GM 73
13.91m²
Rezervisano
GM 74
13.92m²
Dostupno
GM 75
13.91m²
Dostupno
GM 76
13.92m²
Dostupno
GM 77
13.92m²
Dostupno
GM 78
13.93m²
Prodato
GM 79
13.92m²
Prodato
GM 80
14.46m²
Dostupno
GM 81
18.22m²
Dostupno
GM 82
17.56m²
Dostupno
GM 83
15.77m²
Dostupno
GM 84
16.48m²
Dostupno
GM 85
17.48m²
Dostupno
GM 86
16.96m²
Dostupno
GM 87
17.71m²
Dostupno
GM 88
16.69m²
Dostupno
GM 89
16.48m²
Dostupno
GM 90
15.87m²
Dostupno
GM 91
16.66m²
Dostupno
GM 92
15.71m²
Dostupno
GM 93
15.69m²
Prodato
GM 94
16.61m²
Dostupno
GM 95
16.61m²
Dostupno
GM 96
18.61m²
Dostupno
GM 97
18.70m²
Dostupno
GM 98
16.61m²
Dostupno
GM 99
16.62m²
Dostupno
GM 100
15.58m²
Dostupno
GM 101
15.85m²
Dostupno
GM 102
16.53m²
Dostupno
GM 103
16.04m²
Dostupno
GM 104
16.46m²
Dostupno
GM 105
16.65m²
Dostupno
GM 106
17.72m²
Dostupno
GM 107
16.88m²
Dostupno
GM 108
17.40m²
Dostupno
GM 109
16.48m²
Dostupno
GM 110
15.89m²
Dostupno
GM 111
17.43m²
Dostupno
GM 112
18.22m²
Dostupno
GM 113
18.47m²
Magacin
12.34 m²
Dostupno
GM 114
15.80m²
Magacin
10.13 m²
Dostupno
GM 115
15.78m²
Magacin
9.81 m²
Dostupno
GM 116
15.78m²
Magacin
9.71 m²
Dostupno
GM 117
15.66m²
Magacin
9.54 m²
Dostupno
GM 118
15.91m²
Magacin
9.45 m²
Dostupno
GM 119
14.97m²
Magacin
14.08 m²
Dostupno
GM 120
16.67m²
Magacin
13.60 m²
Dostupno
GM 121
15.54m²
Magacin
12.55 m²
Dostupno
GM 122
19.07m²
Magacin
10.31 m²
Dostupno
GM 123
17.54m²
Magacin
9.10 m²
Dostupno
GM 124
17.17m²
Magacin
8.62 m²
Dostupno
GM 125
17.97m²
Magacin
9.99 m²
Dostupno
GM 126
16.77m²
Magacin
9.51 m²
Dostupno
GM 127
19.06m²
Magacin
11.00 m²
Dostupno
GM 128
15.94m²
Magacin
12.41 m²
Dostupno
GM 129
16.30m²
Magacin
14.44 m²
Dostupno
GM 130
16.28m²
Magacin
18.36 m²
Dostupno
GM 131
16.35m²
Magacin
16.55 m²
Prodato
GM 132
18.73m²
 • Dostupno
 • Rezervisano
 • Prodato