Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Kako odabrati građevinskog investitora?

Prednosti kupovine stana od investitora su pre svega povoljnije cene kvadrata, mogućnost povrata PDV-a ukoliko je u pitanju kupovina prvog stana, kao i mogućnost promene rasporeda i strukture prostorija prema potrebama kupca, kod stanova u izgradnji. Nažalost, zbog neuređenosti tržišta i pravnih regulativa u proteklim decenijama, pojavljivali su se sumnjivi investitori i dešavalo se da građani budu oštećeni, a neretko i prevareni. Ipak, kupovina stana od poznatih investitora koji iza sebe imaju izgrađene objekte, useljene i uknjižene stanove i reputaciju da poštuju rokove, može da bude dobar posao.

Kako istražiti investitora?

Svaki investitor treba da bude registrovan kao privredno društvo, pa je moguće na internet sajtu Agencije za privredne registre uraditi pretragu privrednih društava prema imenu firme i doći do finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu firme, pre svega da li firma posluje sa dobitkom, kao i o podacima za koju je delatnost registrovana firma, i ko su zakonski zastupnici. Na internet stranici Narodne banke Srbije, u odeljku Pretraživanje jedinstvenog registra računa možete proveriti da li je kompanija uključena u platni promet, kao i informacije o trenutnom stanju računa firme, odnosno informacije o potencijalnoj blokadi računa.
Investitor mora da bude vlasnik parcele ili vlasnik dela parcele na kojoj gradi jer se pravo korišćenja više ne praktikuje. U Katastru nepokretnosti treba proveriti parcelu - vlasništvo, površinu parcele i da li je na parcelu upisana hipoteka. Katastru nepokretnosti možete pristupiti i putem internet stranice i proveriti ove informacije tako što ćete uneti adresu ili broj parcele na kojoj se objekat gradi.

Koje dokumente treba tražiti na uvid?

Dokumenti koji treba da se traže na uvid od investitora su građevinska dozvola, prijava radova i ugovor sa Zavodom za izgradnju grada, kojim se potvrđuje da su obaveze prema njima izmirene. Uslov za dobijanje građevinske dozvole je da je projekat u skladu sa urbanističkim uslovima. Kada investitor formira gradilište, on je u obavezi da angažuje za nadzor verifikovanu nadležnu službu, koja će kontrolisati kvalitet izvedenih radova i dinamiku izvođenja.
Kada je zgrada sagrađena na teren izlazi komisija za tehnički prijem da proveri da li je objekat izgrađen u skladu sa projektom za koji je dobio građevinsku dozvolu, odnosno da li objekat ima propisan broj spratova, i da se nije izašlo iz gabarita. Zatim sledi provera protivpožarne inspekcije i elektrodistribucije, nakon čijih saglasnosti se dobija upotrebna dozvola. Upotrebna dozvola garantuje da je zgrada u okvirima dozvoljenih gabarita, da je oprema koja je u njoj ugrađena funkcionalna, ispitana i proverena, da je zgrada dobila sve saglasnosti nadležnih službi, od protivpožarne zaštite do ekologije, da su građevinski radovi, elektroinstalacije, vodovod i kanalizacija, lift, izvedeni na kvalitetan način i testirani. Građevinska i upotrebna dozvola su dokaz o vlasništvu i na osnovu njih se vrši uknjiženje. Treba proveriti da li zgrada ima priključak za struju, vodu, kanalizaciju, da li ima ugovor sa toplanom jer zgrada može da ima radijatore, a da nije priključena na daljinski sistem grejanja.

Koji su mehanizmi zaštite kupca?

Za kupca je najsigurnije da angažuje advokata koji će sastaviti kupoprodajni ugovor sa investitorom, koji je potrebno overiti kod notara, jer Ministarstvo pravde od 01.01.2010. ima bazu podataka čime se sprečava dupla prodaja stanova. U ugovoru treba da postoji klauzula o penalima za probijanje rokova kao dokaz za sud prilikom naplate penala od investitora. Ugovorom je potrebno precizirati kada će proraditi lift, interfon, rampa za parking itd. ko je odgovoran, kao i koji je iznos garancije na uređaje koji su ugrađeni. Nakon dobijanja upotrebne dozvole investitor treba da da garantni rok koji za kupca znači sigurnost da će sve nepravilnosti koje se pojave u garantnom roku otkloniti investitor o svom trošku. 
Iako je kupovina stana izazovan poduhvat, ukoliko se odlučite za pouzdanog investitora sa besprekornom reputacijom, ostaje vam samo da vreme čekanja ispunite osmišljavanjem uređenja enterijera vašeg novog doma.
25/07/2016

Podelite ovu vest


Sve vesti
Planovi

Planovi

Izgradnja

Izgradnja

Potpisivanje

Potpisivanje