Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Iskustvo iz komšiluka: Put do zelenog grada

Ljubljana je u 2016. godini postala Zelena prestonica Evrope! Ova titula dodeljuje se od 2010. godine gradovima koji prednjače u brizi prema životnoj sredini i težnji ka održivom razvoju.

Ljubljana je grad približno iste veličine kao Novi Sad, ali je situacija sa pokrivenošću zelenim površinama znatno drugačija. U Ljubljani danas ima preko 70% zelenih površina, dok je Novi Sad prekriven zelenim površinama svega 5%!

Put Ljubljane ka tituli Zelene prestonice započeo je pre deset godina vizijom urbanističkog razvoja, koja pronalazi načine za povećanje kvaliteta života u gradu povezujući građane s prirodom. Transformacija grada je postignuta između ostalog i na području smanjenja saobraćaja, zatvaranjem centra grada za automobile, boljim upravljanjem vodama i otpadom, negovanjem biorazličitosti, revitalizacijom degradiranih područja i održavanjem i čuvanjem zelenog identiteta.

Za saobraćaj je zatvoreno više od 100 000 m2 , zbog čega je postojao strah da će život u gradskom jezgru opusteti, međutim desilo se suprotno. Ulice su sada pune pešaka i biciklista, električna vozila – Kavaliri besplatno prevoze građane i turiste, a prednost imaju stariji građani i invalidi.

Čak tri četvrtine Ljubljane zauzimaju zelene površine, 46% je pokriveno autohtonom šumom, a 20% je zaštićeno. Svaki stanovnik udaljen je najviše 300m od zelenih površina, a u gradu se sveukupno nalazi 542 m2 zelenih javnih površina po stanovniku.

Ljubljana ima najveći procenat selektovanog otpada za reciklažu od svih glavnih gradova u Evropi, odnosno 65%. U poslednjih deset godina njegova količina narasla je sa 16 na 145 kg po stanovniku, čime su već za 10% prekoračili ciljeve koje je EU zacrtala za 2020. godinu! U Novom Sadu je selekcija i reciklaža otpada još uvek u začetku i trenutno se primenjuje samo na području Starog grada, i kao deo individualnih incicijativa poput eko punkta u našim zgradama.

Titula zelene prestonice ne znači da grad samo ima puno drveća i zelenih površina, već da građani zajedno sa gradskom upravom, ekološkim prstupom stvaraju održivu budućnost. Trudimo se da konkretnim akcijama utičemo na ekološku klimu u našem gradu i nadamo se da će se u narednim godinama svest o održivoj i zelenoj budućnosti razviti i kod naših sugrađana!
13/02/2017

Podelite ovu vest


Sve vesti