Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Nagradna igra: 3 koraka do Singapura!

Erker inženjering slavi 20 godina postojanja i tom prilikom smo odlučili da naš rođendan bude vaša sreća. Učestvujte u nagradnoj igri i budite u prilici da u tri jednostavna koraka osvojite put u Singapur, zeleni grad!

Sve što je potrebno da uradite je:
1. Popunite kratku anketu na našem sajtu
2. U komentaru Facebook posta upišite – “ VAŠ ROĐENDAN NAŠA SREĆA “
3. Pratite našu Facebook stranicu na kojoj će 10/01/2016 u 15h biti IZVLAČENJE NAGRADA uz pomoć www.commentpicker.com

NAGRADE:
1. SPECIJALNA NAGRADA Put u Singapur za dve osobe
2. Mašina za veš Gorenje A+++
3. Vaučer od 15.000 din za celokupan asortiman u Galeriji podova
4. Solarna lampa

Naš rođendan, vaša sreća!

NAPOMENE:

I Organizator nagradnog takmičenja pod nazivom „3 KORAKA DO SINGAPURA“ (u daljem tekstu: Nagradni konkurs) je društvo DOO ERKER INŽENJERING, 21000 Novi Sad (u daljem tekstu: Organizator). Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu u daljem tekstu se naziva Učesnik. Nagradni konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvene mreže koja se spominje u pravilima.

II Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan zaključenja nagradnog konkursa. Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se o njoj stara i zastupa je. Maloletnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je staratelj maloletnika prihvatio nagradu te time izrazio svoju saglasnost sa Pravilima te nagradu u ime maloletnika i preuzima. U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni Organizatora i članovi njihovih užih porodica.

III Organizator će pregledati sve prijavljene tekstove – komentare te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalifikovati učesnika ako:
· Učesnik prekrši Pravila;
· Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
· Sadržaj je već prijavljen na Konkurs;
· Prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Konkursa;
· Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu sadržaja. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji opravdana sumnja da su kreirani isključivo u svrhu prijave sadržaja;
· Prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.

IV Učestvujući u Konkursu, Učesnik pristaje i saglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, skladište, obrađuju i koriste isključivo za vreme trajanja te u svrhu sprovođenja Konkursa. Učesnik pristaje da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi njegovo ime i prezime te prijavljenu pobednički fotografiju i tekst u digitalnim (web) i štampanim medijima bez ograničenja te bez dodatne posebne saglasnosti Učesnika ili naknade. Učesnik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju saglasnost vezanu uz prikupljanje, korišćenje i obradu ličnih podataka slanjem takvog maila na kancelarija@erker-inzenjering.com, te prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu. Učesnik pristaje da se njegovi lični podaci dati odnosno vezani za Konkurs mogu obrađivati i prenositi unutar društva Erker Inženjering d.o.o., što uključuje prikupljanje, obradu i prenos podataka, bez dalje posebne dozvole Učesnika. Svi takvi podaci mogu se koristiti i prenositi samo u meri koja je određena svrhom ovog Konkursa te u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Organizator će preduzeti sve potrebne korake da zaštite lične podatke u skladu sa važećom regulativom. Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kog razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu delom NAPOMENE u stavci III. Učesnik koji je dobitnik pristaje da Organizator objavi njegove dostavljene podatke bez njegove dalje saglasnosti i radi ispunjenja svrhe Konkursa.

V Izvučeni dobitnik glavne nagrade - put u Singapur za dvoje, je u obavezi da u roku od 2 dana obavesti društvo DOO ERKER-INŽENJERING NOVI SAD da li će biti u mogućnosti da iskoristi nagradu, i to nakon što mu ORGANIZATOR dostavi sve potrebne informacije o putovanju. Nagrada se ne može zameniti novčanim iznosom u vrednosti nagrade, niti se može ustupiti drugom licu, te ukoliko izvučeni dobitnik glavne nagrade - put u Singapur za dvoje, nije u mogućnosti da iskoristi nagradu, društvo DOO ERKER-INŽENJERING NOVI SAD će ponoviti izvlačenje glavne nagrade.

VI Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obavešteni objavom na Facebook
stranici facebook.com/Erker.Inzenjering.
U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.
09/12/2016

Podelite ovu vest


Sve vesti
I nagrada

I nagrada

II nagrada

II nagrada

III nagrada

III nagrada

IV nagrada

IV nagrada