Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Energetski pasoš

Objekti sa čijom se izgradnjom, ili rekonstrukcijom, krenulo nakon 30. septembra 2012. godine moraju posedovati energetski pasoš, koji pokazuje kvalitet zgrade, komfor, potrošnju energije i buduće režijske troškove, što će sve uticati i na cenu te nekretnine.

Prema Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, od 30. septembra 2012. godine, svi novoizgrađeni objekti, kao i oni na kojima se vrši više od 25% rekonstrukcije, moraju posedovati energetski pasoš. To znači da će svi oni koji grade nove, ali i rekonstruišu, adaptiraju ili saniraju postojeće objekte morati da nabave ovaj dokument, kako bi se tačno znalo kakva su svojstva, od čega je građena zgrada, ali što je najvažnije i koliki je predviđen utrošak električne energije za grejanje. Na taj način će energetski pasoši doprineti poboljšanju tržišta nekretnina i kvalitetu gradnje.

Šta je energetski pasoš?Energetski pаsoš zgrаde je dokument, tačnije elaborat, koji sаdrži podаtke o energetskom rаzredu zgrаde, koji ukazuje na finаlnu godišnju potrošnju toplotne energije zа grejаnje. On će svakome ko kupuje stan ili kuću pokazati kakav je kvalitet zgrade sa stanovišta komfora, potrošnje energije i budućih režijskih troškova, što će sve značajno uticati na cenu nekretnine.

Energetski pasoš zgrade je bitno sredstvo koje nas vodi ka cilju, a to je izgradnja energetski efikasnih zgrada. Obaveza sertifikovanja zgrada znači da pri kupoprodaji nekretnina energetski pasoš shvatamo pre svega kao zaštitu potrošača.

Bez pasoša nema upotrebne, ali ni građevinske dozvoleSvi oni koji sada žele da zidaju zgradu, moraju da znaju da će za izdavanje građevinske dozvole biti neophodan i elaborat o energetskoj efikasnosti, koji je zamenio dosadašnji eleborat građevinske fizike. U elaboratu su izračunate vrednosti, na osnovu kojih se vidi koji će tačno energetski razred zgrada biti. Tek kada se sve pojedinosti utvrde, moći ćete da dobijete građevinsku dozvolu i krenete sa izgradnjom. Naravno, kada nakon izgradnje investitor dođe do momenta tehničkog prijema, još važnije će biti postojanje energetskog pasoša, jer bez njega neće biti moguće dobiti ni upotrebnu dozvolu.

Preuzeto sa pasivnakuca.rs

Objekat u Vojvode Šupljikca poseduje energetski pasoš C kategorije
27/03/2015

Podelite ovu vest


Sve vesti