Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Futoška 57: Stigli smo do sedmog sprata

Objekat u Futoškoj 57 polako se uobličuje u svih 8975 m² korisnog prostora i sedam spratova. U ovom trenutku se betonira završna ploča, postavljaju elektro instalacije, malterišu zidovi i postavlja stolarija.

Podsećamo da zgrada u Futoškoj 57 ima podzemne garaže na dva nivoa, poslovni prostor u prizemlju i galeriji objekta, kao i 86 stambenih jedinica, različitih struktura, od garsonjera do petosobnih stanova.

U suterenu će se, osim 60 parking mesta, nalaziti ostave i biciklana koja će biti obezbeđena i dostupna na korišćenje svim stanarima. Dodatnih 20 parking mesta smo obezbedili u dvorištu objekta.

Ono što je za nas na objektu u Futoškoj 57 predstavljalo najveći izazov jeste primena ZELENOG KONCEPTA u celini. Zeleni koncept podrazumeva postavljanje zelenog krova i zelene fasade, te poštovanje principa energetske efikasnosti i eko-kulture stanovanja.

Futoška 57 će biti prvi objekat koji je u celosti ispuniti ono što zeleni koncept podrazumeva.

Uskoro bi trebalo da na krov objekta u Futoškoj 57 postavimo sav neophodan supstrat, zemljani sloj debljine od 25 cm, na koji će na proleće biti posejana trava. Nakon toga sledi implementacija zalivnog sistema na terasama kako bi se bilje lakše održavalo. Osim estetske uloge zelenilo ima još važniju ulogu - uticaj na mikroklimu, te služi kao fina barijera između stambene jedinice i spoljašnje sredine.

Način da se poboljša energetska efikasnosti, ali i smanje troškovi u domaćinstvu jeste obračunavanje potrošnje vode po utrošku. U objekat u Futoškoj 57 postavljamo setove sa pripremom za postavku vodomera za pojedinačno obračunavanje utroška vode, koji donose promenu u načinu obračuna potrošnje vode.

Projektom "Eko kultura stanovanja", koji obuhvata izgradnju eko punkta namenjenog za selekciju reciklažnog otpada i sklapanje saradnje sa firmama koje odnose selektovani otpad, omogućeno je stanarima da recikliraju iskorišćeno ulje, papir i plastiku, što doprinosi budžetu skupštine stanara i podizanju svesti o zaštiti životne sredine.

Najznačajniji segment u smislu urbanog planiranja i odnosa objekata sa gradom, ali i u tehničkom smislu, na objektu Futoška 57, predstavlja izvođenje zelenog krova. Mini park na vrhu stambenog objekta sa krovnom baštom od 120 m2 kojoj će imati pristup svi stanari značajno će uticati na niz segmenata. Osim estetske funkcije, zeleni krov deluje i kao toplotna izolacija čime se smanjuju troškove grejanja i do 20%. Ovakva zelena površina takođe upija zvuk i smanjuje uticaj buke, te produžava životni vek krova štiteći ga od UV zračenja, a zelenilo filtrira vazduh čime se stvara kvalitetnija mikroklima.
20/11/2017

Podelite ovu vest


Sve vesti