Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Nova kampanja: Modernizacija Novog Sada

Vremenski okvir za našu novu kampanju postavili smo u period od 1939. do 1983. godine.

Zašto smo se odlučili za ovaj period?
Podaci govore da su od Novog Sada više gradili, posebno pred Drugi svetski rat, samo Beograd i Zagreb.


Prema podacima iz Statističkog godišnjeg plana koji se u Kraljevini Jugoslaviji objavljivao za sve Banovine, Novi Sad se isticao kao privredni, politički i kulturno-prosvetni centar Dunavske banovine.

Podaci govore da je na kraju 19. veka i početkom 20. veka u Novom Sadu živelo 28 763 stanovnika, dok je tri decenije kasnije, 1931. godine prema popisu stanovništva u Novom Sadu živelo 63 985 stanovnika.

Prema gore pomenutom Statističkom godišnjem planu Kraljevine Jugoslavije, 11 900 Novosađana bavilo se pretežno zemljoradnjom, a zatim šumarstvom i vrlo malo ribolovom. Industrijom i zanatstom bavilo se 20 390 Novosađana, dok je u trgovini i saobraćaju bilo zaposleno 13 415 Novosađana.

Kada govorimo o izgradnji, u 1938. godini Novi Sad se nalazio na trećem mestu u celoj zemlji, odmah iza Beograda i Zagreba. Beograd je podigao 384 nove zgrade, Zagreb 345, Subotica 111, Skoplje 143, Sarajevo 38, a Novi Sad 327 novih zgrada.

U to vreme je Novi Sad imao svega sedam kilometara tramvajske pruge na kojoj je saobraćalo 14 vozila, a transportovalo se oko pet miliona putnika godišnje.

Da bi se Novi Sad širio i prigrlio sve nove stanovnike isušivale su se močvare, nasipali se podvodni tereni, ali su i neki delovi rušeni da bi se gradile nove saobraćajnice i objekti primereniji gradu kakav će Novi Sad kroz vreme postati.

Jedno je sigurno, Novi Sad i u današnje vreme živi jednaku ekspanziju kakvu je imao pred i nakon Drugog svetskog rata. Sa porastom broja stanovnika, rastu i potrebe za stambenim prostorom, novim objektima za rad, rekreaciju i razonodu.

Kroz našu novu kampanju “Modernizacija Novog Sada” ispričaćemo vam priču o izgradnji danas prepoznatljivih objekata ili ulica i podsetićemo vas (ako se sećate 😊 ) kako je Novi Sad tada izgledao. A, ako se ne sećate, zajedno ćemo se upoznati sa ključnim momentima razvoja našeg grada!

18/03/2019

Podelite ovu vest


Sve vesti