Nacionalna Asocijacija zelenih krovova i terasa

Šta treba da ima zgrada 21. veka - Energetska efikasnost

Energetska efikasnost objekata je već neko vreme ne samo građevinski trend već i zakonom propisan uslov za dobijanje građevinske dozvole. Podaci o energetskoj efikasnosti objekta, kao i opremi koja je ugrađena u objekat nalaze se u energetskom pasošu. U narednom tekstu pročitajte više o opremi koja doprinosi nižoj potrošnji energije kao što su savremena stolarija, niskoemisiona stakla, kondenzacioni kotlovi, kalorimetri i pojavi pametnih zgrada.

Šta je energetski pasoš?Objekti čija je izgradnja, ili rekonstrukcija, počela nakon 30. septembra 2012. godine moraju posedovati energetski pasoš. Energetski pаsoš zgrаde je elaborat koji sаdrži podаtke o energetskom rаzredu zgrаde, koji ukazuje na finаlnu godišnju potrošnju toplotne energije zа grejаnje. Zgrade se svrstavaju u energetske razrede, od A+ sa najmanjom (≤15 kWh/m2a), do G sa najvećom potrošnjom energije (>250 kWh/m2a). Ovaj dokument takođe sadrži klimаtske podаtke, podаtke o termotehničkim sistemimа i elementimа termičkog omotаča, pa možete saznati sve o izolaciji, kao i prozorima koji su postavljeni na objektu, detaljan proračun o potrošnji energije, što znači da se i pre useljenja možete pripremiti i uvideti koliki su očekivani troškovi. Bez njega investitor ne može dobiti građevinsku ni upotrebnu dozvolu, a period važenja je 10 godina.

PVC i aluminijumska stolarija, niskoemisiona staklaAluminijumska stolarija je preporučljiva za pokrivanje većih zastakljenih površina zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava, a sa termo navlakama su i toplotne i zvučne karakteristike znatno kvalitetnije. PVC je materijal koji je otporan na vlagu i ima dobra svojstva izolatora. Prednosti su otpornost na različite vremenske uticaje, dugotrajnost i jednostavno održavanje.

Staklo kao materijal nema dobre karakteristike toplotne izolacije pa se na mestima gde postoje stakla javlja gubitak toplote, pa je jedan od glavnih zadataka moderne proizvodnje staklasprečavanje gubitka toplote kroz zastakljene površine. Najviše uspeha na smanjivanju protoka toplote kroz staklo donosi međuprostor između dva staklena panela. Zamenom vazduha sa nekim inertnim gasom dobija se na izolacionim karakteristikama.Kroz stakla niske emisije gubi se manje toplote jer se energija vraća u prostor iz kojeg potiče. To se postiže slojem metalnog oksida na površini stakla koji reflektuju samo toplotno zračenje dugih talasa. Danas postoje niskoemisiona stakla kod kojih se koeficijent K koji pokazuje količinu energije koja u jedinici vremena prođe kroz jedinicu površine stakla sa tople na hladniju stranu kreće od 2,9 do 0,5 W/m2K.

Kondenzacioni kotloviU gasnom kondenzacionom kotlu voda se zagreva toplotom sagorevanja gasa, baš kao i kod nekondenzacionih kotlova. Razlika je što kondenzaciona tehnologija iskorišćava energiju sadržanu u dimnim gasovima, koji se u velikoj meri sastoje od vrele vodene pare. Dobijena toplotna energija iz dimnih gasova se vraća u krug grejanja.

KalorimetriU cilju smanjenja potrošnje energije u modernim zgradama postavljaju se merači potrošnje toplotne energije za svaku stambenu jedinicu sa mogućnošću podešavanja toplote i nivoa potrošnje. Naplata toplotne energije za korisnike na individualnom merenju vrši se samo u zimskom periodu, kada ima potrošnje. Procenjuje se da su uštede na nivou zgrade do 40%.

Pametne zgradePametne zgrade su naziv za objekte u kojima su korišćeni materijali i sistemi koji vode manjoj potrošnji energije i u kojima su barem do neke mere automatizovani sistemi rasvete, hlađenja, i kontrole uopšte. Tako se u pametnim zgradama može daljinski, putem interneta, upravljati koje ćete uređaje u stanu uklučiti ili isključiti. Zaboravljena pegla ili poplava u stanu su stvar prošlosti jer uz pomoć ovih sistema ćete dobiti obaveštenje o vanrednoj situaciji i imati mogućnost da isključite određenu utičnicu ili čak čitav sistem za snabdevanje vodom ako je to potrebno.

Budućnost je, čini se, barem u svetu građevinarstva,zelena i svetla.
31/08/2016

Podelite ovu vest


Sve vesti
Primer pametne zgrade

Primer pametne zgrade

Kategorije energetskog pasoša

Kategorije energetskog pasoša

Zeleni krov na zgradi u ulici Uroša Predića, Erker Inženjering

Zeleni krov na zgradi u ulici Uroša Predića, Erker Inženjering